Todistus
Etusivu > Meistä > Todistus

ISO 9001: 2008 määrittelee vaatimukset organisaation laatujärjestelmälle

on osoitettava kykynsä johdonmukaisesti tarjota asiakkaalle ja sovellettaville lakisääteisille ja lainsäädännöllisille vaatimuksille sopivaa tuotetta ja pyrkiä lisäämään asiakastyytyväisyyttä järjestelmän tehokkaan soveltamisen kautta, mukaan lukien prosesseja järjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja asiakkaan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen sekä sovellettaviin vaatimuksiin lakisääteisiä ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia.

Kaikki ISO 9001: 2008 -standardin vaatimukset ovat yleisluonteisia, ja ne on tarkoitettu sovellettaviksi kaikkiin organisaatioihin riippumatta niiden tyypistä, koosta ja tuotteesta.

Jos ISO 9001: 2008 -standardin vaatimuksia ei voida soveltaa organisaation ja sen tuotteen luonteen vuoksi, sitä voidaan harkita syrjäytymisen vuoksi.

Jos poikkeukset on tehty, vaatimuksia, jotka koskevat ISO 9001: 2008 -standardin noudattamista, eivät ole hyväksyttäviä, elleivät nämä poissulkemiset rajoitu 7 kohdan vaatimuksiin, ja tällaiset poissulkemiset eivät vaikuta organisaation kykyyn tai vastuuseen tarjota asiakkaalle vastaavia tuotteita ja sovellettavia lakisääteisiä ja sääntelyvaatimukset.

image.pngimage.png